Smitteverntiltak

Ad lib jazzklubb og Stormen konserthus tar smittevern på alvor. Konsertlokale og toaletter er desinfisert og rengjort før konsertene. Det foretas også «smittevask» mellom hver konsert. På toalettene finner du berøringsfrie såpedispensere, og det er håndsprit tilgjengelig. For å opprettholde 1-meters regelen er det begrenset kapasitet på konsertene.

På Sinus er det kafémøblering på alle konsertene. Bord og stoler er plassert med forsvarlig avstand, og vi ber om at publikum ikke flytter på oppsettet verken i sal eller i øvrige publikumsområder.

Foto: Eline Aunmo

Når du har funnet din sitteplass kan du ikke flytte deg til et annet bord. Det oppfordres til å holde god avstand til andre publikummere og det er ikke mulig å «mingle» i publikumsområdet.

Både bestilling av drikke og servering skjer ved bordet.

For at vi skal kunne fortsette å ha åpent for konserter i Stormen ber vi deg følge disse smittevernreglene:

  • Personer som bor i samme hushold kan sitte ved siden av hverandre.
  • Hold minst én meters avstand til øvrige publikummere.
  • Ha god hånd- og hostehygiene. Vask hendene ofte og benytt deg av tilgjengelig håndsprit.
  • Hold deg hjemme dersom du føler deg syk.

Vi gleder oss til å ta imot deg til høstens konserter. Sammen skal vi skape en trygg og god opplevelse.

Gode jazzopplevelser er også viktige for helsa!

Foto: Eline Aunmo