Om jazzklubben

Ad Lib Jazzklubb ble etablert i 1976, og er blant landets lengstlevende jazzklubber. Klubbens hovedformål er å fremme jazz og improvisert musikk i Bodø-området, og igjennom det bidra til rekruttering og et mangfoldig musikktilbud for byens innbyggere.

Ad Lib er hovedscene for Nordnorsk jazzsenter, og medlem av Norsk jazzforbund. Årlig arrangerer klubben rundt 40 konserter og arrangementer, blant annet i samarbeid med Nordnorsk jazzsenter, Bodø Jazz Open og Stormen konserthus.

Kontaktinformasjon

Daglig leder: Erik Johansen

E-post: adlib.jazzklubb@gmail.com
Telefon: 90603391
Postadresse: pb 1025 8001 Bodø
Besøksadresse: Stormen konserthus

Styret

Styret i 2021 består av

  • Styreleder: Linda Skipnes Strand
  • Styremedlemmer: Anne Marie Bjørgeengen, Kjell Morten Olsen, Liv B. Okkenhaug, Brian Morsund
  • Varamedl: Louise Kjelstrup og Jostein Toftebakk.

Programråd: Roger Johansen, Ole-Thomas Kolberg, Linda Skipnes Strand, Vigdis Sjelmo og Erik Johansen.

Valgkomite: Arne Baronsen og Håward Næss

Frivillige: Ad Lib har en frivilligstab på nærmere ca 25 stk, men vi vil gjerne ha flere. Jobben består i å hjelpe til med rigg og vakt på våre konserter. Og som betaling får du komme gratis inn på alle våre konserter og du blir en del av et veldig hyggelig og inkluderende jazzfellesskap.Ønsker du å bidra som en av våre frivillige, ta kontakt med Stig Blekkan på tlf: 91724086 eller epost: stig68b@gmail.com

Nordnorsk Jazzsenter: Ad Lib Jazzklubb er hovedscene for Nordnorsk Jazzsenter i Nord-Norge.

Bodø kommune er vertskommune for Nordnorsk Jazzsenter og dette medfører ifølge avtaler en forpliktelse for Bodø kommune til å skaffe Nordnorsk Jazzsenter en fast scene.

Sinus ble av interimsstyret for Nordnorsk Jazzsenter valgt som hovedscene for jazz.

Avtalen med Bodø Kommune innebærer en bevilgning til husleie til Sinus, samt en forpliktelse overfor Ad Lib Jazzklubb som medfører refusjon av kostnader til husleie, kontorleie, samt lyd og lys for alle konserter som arrangeres av hovedscenen Ad Lib Jazzklubb.

Ad Lib oppnevner en representant m/vara til programrådet i Nordnorsk Jazzsenter. Samarbeidet med NNJS er meget positivt og gjør at det tilfaller Ad Lib Jazzklubb mye gratis kompensasjon, samt informasjon som gjør at Ad Lib Jazzklubb kan være med i et større arrangørnettverk på regionalt plan. Ad Lib Jazzklubb mottar arrangørstøtte som indeksreguleres hvert år.

Tildelingen forutsetter at Ad Lib Jazzklubb står som arrangør i Bodø for NNJS´ produksjoner, og at klubben opprettholder et kvalitativt høyt nivå på egne arrangementer.